Styret i Foreldreforeningen


Vedtekter

Her finner du vedtektene til Ålesund ballettskoles foreldreforening.


Viktig informasjon om foreldreforeningen

Alle foreldre/foresatte til elevene på ballettskolen er automatisk medlemmer av Foreldreforeningen. Foreldreforeningen er teknisk arrangør for forestillinger og arrangement, og skal for øvrig bistå med gjennomføring av eksamener. En av foreldrene/de foresatte er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid, det være seg i komitéer eller andre praktiske gjøremål.