Eksamen


Datoer


Vårsemesterets (2022) eksamener blir avholdt som følger: 


RAD eksamen (klassisk): Dato kommer


ISTD eksamen( stepp og moderne ): Dato kommer