Ålesund kulturskole

Siden våren 2009 er Ballettskolen en del av Ålesund kulturskole.

Ålesund Ballettskole ble etablert i 1981, og var frem til 2009 en frivillig organisasjon hvor foreldre og styret drev skolen på dugnad. I januar 2009 ble Ålesund Ballettskole integrert i Ålesund Kulturskole, og kommunen tok over den daglige driften. Det ble opprettet en Foreldreforening, som består av alle foreldre/foresatte, og denne har igjen opprettet et Foreldrestyre.

Foreldreforeningen skal være en støttespiller for danserne. Selv om ballettskolen har blitt en del av kulturskolen, er vi fortsatt avhengig av innsatsen til frivillige foreldre for å kunne gjennomføre forestillingene. Forskjellige komitéer er bl.a. ansvarlig for arrangement, kostymer, teknisk og annonsering.

Her er et infoskriv (april -09) som forteller litt om overgangen til kulturskolen.