Viktig informasjon om foreldreforeningen

Alle foreldre/foresatte til elevene på ballettskolen er automatisk medlemmer av Foreldreforeningen. Foreldreforeningen er teknisk arrangør for forestillinger og arrangement, og skal for øvrig bistå med gjennomføring av eksamener. En av foreldrene/de foresatte er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid, det være seg i komitéer eller andre praktiske gjøremål.


Foreldreforeningens hovedoppgave er å være teknisk arrangør for forestillinger og arrangement etter avtale med Ålesund kulturskole/dansefaglig leder. Foreldreforeningen skal ha totalansvar praktisk og økonomisk for minst en forestilling i året.


I tillegg er foreldreforeningen teknisk arrangør og ansvarlig for praktisk gjennomføring av prøver og eksamener, for eksempel RAD og ISTD, i samarbeid med Ålesund kulturskole/dansefaglig personale.

Foreldreforeningen har ansvaret for kostymer, fremskaffe rekvisitter og kulisser, teknisk utstyr og mannskap i tilknytning til ovennevnte oppgaver.

Foreningen skal følge opp øvinger og aktiviteter etter avtale med kulturskolen, samt føre regnskap for aktiviteter utenfor Ålesund kulturskole.

Årsmøtet et Foreldreforeningens høyeste organ og Foreldreforeningen oppretter et styre gjennom valg på årsmøte.