Styret i Foreldreforeningen


Dette er styret i Foreldreforeningen ved Ålesund Ballettskole, valgt av årsmøtet mars 2021.


Styreleder Martha Gravås Eggehorn
Nestleder Camilla Stjern Brandal
Kasserer Nina Sørland
Sekretær Jeanette Assev-Lindin
Styremedlem Siri Bjørkhaug Henriksen
Styremedlem Oda Ellingsen
Styremedlem Victoria Furnes-Røsand
Styremedlem


Komitéledere:
Arrangementskomité Siri Bjørkhaug Henriksen
Sponsorkomité
Kostymekomité
Teknisk
Valgkomité
Revisor Bjørn Ivar Borgund